Lichte leem met houtsnippers 03.011

Lichte leemwanden: zie CLAYTEC werkblad 1.3, binnenwanden van lichtleem met houtsnippers: zie CLAYTEC werkblad 3.1
Lichtleem voor voorzetbinnenwanden (binnenisolatie) voor vakwerk en andere oudbouw. Voor nieuwbouwbuitenmuren in houtbouw.

samenstelling

Natuurlijk bouwleem, houtsnippers/haksel (spar, den)

bouwstofwaarden

Droge dichtheid bij algemene verwerking 600 kg/m3 ( 0,17 W/mK, µ 5/10)

verpakking

Verwerkingsklaar in 0,9 t bigbags.

opslag

Beschermen tegen uitdroging of vocht wegens weersomstandigheden. Na levering, die kort na vervaardiging plaatsvindt, moet de lichtleem binnen 2 weken worden gebruikt.

benodigd materiaal

Een bigbag levert ca. 0,9 m3 gebruiksklare lichte leem voor bouwdeel.

verwerking

Het aanbrengen van het materiaal gebeurt ofwel achter ofwel tussen grootschalige verloren bekistingen (rietwapening st 70, CLAYTEC 34.001). De rastermaat van de onderconstructie, waaraan de rietwapening wordt bevestigd, mag maximaal 35 cm zijn. Het weefsel wordt met verzinkte klemmen en een extra draad (verzinkt) vastgetackerd. De basisdraad van het weefsel kan niet worden gebruikt voor de bevestiging. Leembouwplaten zijn niet toegestaan als verloren bekisting. De lichte leem wordt gebruiksklaar geleverd. De leem wordt met een schop of gaffel aangebracht en met bijvoorbeeld een plank zo ver gedicht, dat de bekisting vol en massief gevuld wordt. Lichte leem wordt niet verdicht. Een volledige verdichting kan beter worden vermeden. Voordat het werk begint moet de kwaliteit van de vulling en de bevestiging van de rietwapening goed worden gecontroleerd. Voor de verwerking van lichte leem is kennis nodig, die weergegeven wordt in de CLAYTEC werkbladen 1.3 en 3.1. Afwijkingen van de ‘leembouwregels’ van het Dachverband Lehm (waar de in 1.3 en 3.1 beschreven constructies en maximale wandsterktes onder vallen) zijn niet toegestaan.

droging

Na het aanbrengen moet snel voor droging worden gezorgd: dit kan machinaal of dag en nacht alle deuren en ramen geopend laten. Omdat lichte leem vochtig wordt geïnstalleerd zou schimmelvorming kunnen ontstaan. Als dit gebeurt moet de droging worden versneld met bijvoorbeeld een condensdroger. Voor een verdere behandeling van de betreffende oppervlakken informeren wij u graag. De droogtijd van lichte leem met houtsnippers hangt af van de constructie, wandsterkte en weersomstandigheden. In geval van een enkelzijdige drogingsdiepte van 15 cm moet op een droogtijd van minstens 8 tot 12 weken worden gerekend, als verdere arbeidsgangen worden gepland.

verdere behandeling

De bepleistering of aankleding van lichte leemwanden kan pas plaatsvinden als de droging volledig beëindigd is: dit zal zichtbaar zijn. De rietwapening, ingezet als verloren bekisting, is een goede pleisterdrager voor leem en andere pleisters. De bepleistering gebeurt meestal in twee lagen met een wapeningsweefsel, zie hiervoor werkblad 6.1 over leempleister. Voor buitenpleisters op lichte leem met rietwapening zie werkblad 3.1 over lichte leemwanden.